Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις εθνικές νομοθεσίες και διεθνείς συμβάσεις. 

Επομένως, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δικαιούχου. Εξαιρείται η εκτύπωση μέρους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, με αποκλειστικό σκοπό την υποβολή παραγγελίας ή τη χρήση του για αγορές.