Availability: Σε Αποθεμα

52 επιστολές για την φυλή των Καλλάσσα του ινδικού Καυκάσου στο Β.Δ. Πακιστάν

Γ΄ τόμος: 49η έως 52η επιστολή

SKU: 9786188694224

24,29

Κατηγορίες: ,

Συγγραφέας: Λερούνης Γ.Β. Ἀθανάσιος

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

Ημερ. Έκδοσης: 01/04/2024

Περιγραφή

Στὸ τρίτομο ἔργο του ὁ συγγραφέας περιγράφει τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὶς πίστεις, τὶς δοξασίες, τὶς ἱεροτελεστίες καὶ τὰ δρώμενα τῶν ἐποχιακῶν ἑορτῶν τῆς ἀρχέγονης παράδοσης τῶν Καλλάσσα, ἔτσι ὅπως τὰ βίωσε καὶ τοῦ τὰ ἑρμήνευσαν οἱ Δημογέροντες τῆς Φυλῆς. Ἐπὶ πλέον κάνει ἕναν ἀπολογισμὸ γιὰ τὰ 15 χρόνια συμμετοχῆς του στὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων τῶν ‘’ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ’’ στὶς κοιλάδες τῶν Καλλάσσα καὶ δίνει ἀπαντήσεις γιὰ τὸ τί τοῦ δίδαξαν οἱ τελευταῖοι Παγανιστὲς τοῦ Ἰνδικοῦ Καυκάσου.
Οἱ ἐπιστολὲς / τὰ κεφάλαια τοῦ γ΄ τόμου ἀναφέρονται:
α. Στὶς δραστηριότητες τῶν Καλλάσσα ἀνὰ μήνα.
β. Στὶς 4 πολυήμερες ἐποχιακὲς ἑορτὲς τους, τῆς Ἄνοιξης (Τζόσι), τῆς Καλοκαιρινῆς Συγκομιδῆς (Οὐτσάου), τοῦ Τρύγου (Προύν) καὶ τοῦ Χειμερινοῦ Ἡλιοστασίου (Τσώμου).
γ. Στὶς δραστηριότητες τῶν «ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ – ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» μὲ ὅλα τὰ ἔργα ποὺ ὁλοκληρώθηκαν στὶς 3 καλλασσικές κοιλάδες ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2009.
δ. Στοὺς θρύλους καὶ στὶς παραδόσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν καταγωγὴ τῶν Καλλάσσα ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Ὁ ἐπιστολικὸς τρόπος γραφῆς, ἡ πολυετὴς ἔρευνα καὶ ἡ βιωματική ἐμπειρία τοῦ συγγραφέα βοηθοῦν τὸν ἀναγνώστη νὰ μεταφερθεῖ νοερά στὴν χώρα τῶν Καλλάσσα, νὰ γίνει κοινωνὸς τῆς κοσμοθεωρίας τους, νὰ διαλευκάνει σημεῖα ποὺ δημιουργοῦν ἀσάφειες γιὰ τὴν παράδοσή τους, νὰ μάθει τὰ ἀποτελέσματα τῆς 15χρονης δραστηριότητας τῶν Ἑλλήνων Ἐθελοντῶν στὰ Καλλασσοχώρια τοῦ Ἰνδικοῦ Καυκάσου καὶ νὰ πάρει ἐμπεριστατωμένες ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα ὅπως:
· Πῶς κατάφεραν οἱ Καλλάσσα, οἱ τελευταῖοι Καφίρς τοῦ Ἰνδικοῦ Καυκάσου, νὰ διατηρήσουν μέχρι σήμερα τὴν ἀρχέγονη παράδοσή τους;
· Γιατὶ ἐξισλαμίστηκαν οἱ ὑπόλοιπες φυλὲς τῶν Καφίρς;
· Ποιὰ εἶναι τὰ ἔθιμα τῶν Καλλάσσα;
· Σὲ τί θεοὺς πιστεύουν;
· Πῶς ἐκδηλώνουν τὴν πίστη τους;
· Ποιὰ εἶναι τὰ δρώμενα τῶν μεγάλων ἐποχιακῶν ἑορτῶν τους;
· Ποιὰ στοιχεῖα τῆς Καλλασσικῆς Παράδοσης παραπέμπουν σὲ ἀντίστοιχα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς;
· Τί γνώσεις ἀπεκόμισε ὁ συγγραφέας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεκαπενταετούς δραστηριότητάς του στοὺς οἰκισμοὺς τῶν Καλλάσσα;
· Τί ἀπέγιναν τὰ ἔργα ποὺ κτίστηκαν μὲ τὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων;
· Τί ἀποτέλεσμα εἶχε τὸ πρόγραμμα τῶν ‘‘οἰκονομικῶν ὑιοθεσιῶν’’ τῶν καλλασσοπαίδων;
· Πῶς ἐξηγεῖται ὁ θρύλος τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς τῶν Καλλάσσα;
Τὰ παραπάνω ἐρωτήματα μαζὶ μὲ πολλὰ ἄλλα ἀπαντῶνται στὰ 52 κεφάλαια τοῦ βιβλίου ποὺ εἶναι γραμμένα σὲ μορφὴ ἐπιστολῶν.
Ὁ συγγραφέας ἔζησε στοὺς ὀρεινοὺς οἰκισμοὺς τῶν Καλλάσσα συμμετέχοντας στὶς ἀποστολὲς τῆς ὀργάνωσης τῶν «ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ / ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ» ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2009. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνεχοῦς ἐνεργοὺς δράσης τους κατασκευάστηκαν πάνω ἀπὸ 25 κοινωφελῆ ἔργα ποὺ βελτίωναν τὶς συνθῆκες ἐκπαίδευσης τῶν μαθητῶν τῆς περιοχῆς, ἀναβάθμιζαν τὶς συνθῆκες ὑγιεινῆς τῶν κατοίκων της καὶ στήριζαν τὴν ἀρχέγονη παράδοση τῆς Φυλῆς τῶν Καλλάσσα. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 συλλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς Ταλιμπάν καὶ κρατεῖται αἰχμάλωτός τους γιὰ ἑπτὰ μῆνες στὶς ὀρεινὲς περιοχὲς τοῦ Νουριστάν, πρώην Καφιριστάν, στὸ Β.Α. Ἀφγανιστάν. Ἀπελευθερώνεται τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 μετὰ ἀπὸ τὶς ἐπίμονες προσπάθειες τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Πακιστανικῆς Διπλωματίας. Ἀπὸ τὸ 2011 διδάσκει στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ κεφάλαια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Παρουσία στὴν Κεντρικὴ Ἀσία καὶ τοὺς ἀπόηχούς της στὶς Παραδόσεις τῶν Καλλάσσα καὶ τῶν ἄλλων Φυλῶν τοῦ Ἰνδικοῦ Καυκάσου καὶ τῶν Ἰμαλαΐων.

ISBN: 978-618-86942-2-4

Πρώτη Έκδοση : 01/04/2024

Αριθμός Σελίδων : 482

Διαστάσεις : 24 x 16 cm

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Τόπος Έκδοσης : Αθήνα

Λερούνης Γ.Β. Ἀθανάσιος