Availability: Σε Αποθεμα

See with the eyes that are your own

When Mother-Nature reveals what you are

Δες με μάτια που είναι τα δικά σου

SKU: 9786188690240

25,75

Συγγραφέας: Καψάλη Σοφία

Εκδότης: Ιερα - Iera Σοφίας Έργα ΑΜΚΕ

Ημερ. Έκδοσης: 29/04/2024

Περιγραφή

This book is a summary of awareness through the perspective of a student on the universal wisdom. It contains a series of reflections on the essence of life and soul, which are the fruit of the inner awakening that frees our gaze from eyes that are foreign to us. Our soul then becomes like a baby that opens his eyes for the first time and thirsts to discover, see and when the time comes, fly with his own wings. This book is the testimony of these first steps, as well as a living homage to the tradition of the Mother, the one who is our eternal, living Nurturer.

Μεταφραστής: Καψάλη Σοφία
ISBN: 978-618-86902-4-0

Πρώτη Έκδοση : 29/04/2024

Αριθμός Σελίδων : 317

Διαστάσεις : 21 x 15 cm

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Αγγλικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Πρωτότυπος Τίτλος : Δες με μάτια που είναι τα δικά σου

Τόπος Έκδοσης : Αθήνα

Καψάλη Σοφία

Μαθήτρια της οικουμενικής παράδοσης και σοφίας από το 2007, η Σοφία Καψάλη εργάζεται σε βάθος για την σύλληψη, την οικοδόμηση και την πραγμάτωση μιας νέας συνειδητότητας στον κόσμο, ζώντας στο εσσαϊκό χωριό του Κήπου της Μητέρας, στον Παναμά. Μετά τις σπουδές της στην ψυχολογία και το πειραματικό θέατρο, εγκατέλειψε την βεβαιότητα μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας και δόθηκε ολοκληρωτικά στην διάδοση της διδασκαλίας του Ολιβιέ Μανιταρά στην Ελλάδα, μέχρι το 2018. Κατόπιν, ολοκληρώνοντας τις μυήσεις και την εκπαίδευσή της σε Καναδά και Παναμά, αποφάσισε να εμβαθύνει περισσότερο στην αυτογνωσία που οδηγεί στην εξατομίκευση της ψυχής. Πολύ καιρό τώρα ζει μια απλή ασκητική ζωή, ωστόσο γεμάτη από τον πλούτο της εσωτερικής αναζήτησης και της ακαταπόνητης εργασίας στον εαυτό. Σήμερα, ασχολείται πλέον με την τοποθέτηση -στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο- διαλέξεων, σεμιναρίων και retreats, που στόχο τους έχουν να βοηθήσουν όσους επιθυμούν, να μεταμορφώσουν τον πόνο και την δοκιμασία της ζωής τους σε ανεξάντλητη πηγή αφύπνισης, γνώσης, αυτο-εκπλήρωσης και δημιουργίας. -------------------------------------------------- A student of universal tradition and wisdom since 2007, Sofia Kapsali works in depth for the conception, constitution and realization of a new consciousness in the world, living in the Village of the Garden of the Mother in Panama. After studying psychology and experimental theatre, she gave up the prospect of a successful professional career and devoted herself entirely to spreading the teaching of Olivier Manitara in Greece, until 2018. Then, after having completed her initiations and training in Canada and Panama, she decided to further deepen self-knowledge leading to the individualization of the soul. She has been leading a simple ascetic life for a long time, but full of the richness of inner research and tireless work on oneself. Today, she is fulfilling her mission of carrying out, in Greece and around the world, conferences, seminars and retreats aimed at helping those who wish to transform the pain and trials of their lives into an inexhaustible source of awakening, knowledge, self-fulfilment and creativity. -------------------------------------------------------------------------------------------- Étudiante de la tradition et de la sagesse universelles depuis 2007, Sofia Kapsali travaille en profondeur pour la conception, la constitution et la réalisation d’une nouvelle conscience dans le monde, en vivant dans le village essénien du Jardin de la Mère, au Panama. Après des études de psychologie et de théâtre expérimental, elle a renoncé à la perspective d’une carrière professionnelle réussie et s’est consacrée entièrement à la diffusion de l’enseignement d’Olivier Manitara en Grèce, jusqu’en 2018. Puis, après avoir achevé ses initiations et formations au Canada et au Panama, elle a décidé d’approfondir d’avantage la connaissance de soi menant à l’individualisation de l’âme. Cela fait déjà longtemps qu’elle mène une vie ascétique simple, mais pleine de la richesse de la recherche intérieure et de l’inlassable travail sur soi. Aujourd’hui, elle est investie dans la réalisation, en Grèce et dans le monde entier, de conférences, de séminaires et de retraites visant à aider ceux qui souhaitent transformer la douleur et les épreuves de leur vie en une source inépuisable d’éveil, de connaissance, d’accomplissement de soi et de création. (Πηγή: "Ιερα - Iera Σοφίας Έργα ΑΜΚΕ", 2024)